Lyssna på böcker

Det finns vanliga ljudböcker för dig som vill lyssna istället för att läsa, samt talböcker för dig som har dyslexi eller andra lässvårigheter. Du kan lyssna antingen i mobilen eller datorn.

Lyssna på alla dina läroböcker i Inläsningstjänst

Du kan lyssna på alla dina läroböcker i datorn i Inläsningstjänst. Du loggar in genom Skolon.

Det finns mer än bara läroböcker i Inläsningstjänst. Du kan till exempel lyssna på många lättlästa böcker och vanliga romaner.

Logga in på Inläsningstjänst genom Skolon

Talböcker för dig med en läsnedsättning

Talböcker är ljudböcker för elever med läsnedsättning som till exempel dyslexi eller ADHD. Bibliotekspersonalen kan skapa ett konto så att du kan ladda ner talböcker själv. Din mentor eller lärare i svenska ska följa med dig till biblioteket när vi skapar kontot.

Om du är under 18 år måste dina vårdnadshavare ta del av och godkänna ett avtal innan du kan få ett konto.

Användaravtal för
låntagare under 18 år

Du kan sedan lyssna på datorn eller i mobilen. Med Legimus webbspelare kan du läsa utan att installera något program eller ladda ner. Legimus har också en egen app som du kan ladda ner till din mobiltelefon. EasyReader är ett läsprogram som gör det enkelt att läsa talböcker på datorn.

Sök och lyssna på talböcker i Legimus

Du som har ett Legimuskonto
kan få EasyReader utan kostnad

Alla får låna ljudböcker

Ljudböcker är tillgänliga för alla, du behöver inte ha en läsnedsättning. Du kan lyssna på ljudböcker i din dator eller telefon. Sök boken du vill ha i det gemensamma digitala biblioteket för alla folkbibliotek i Västmanland och följ sedan instruktionerna. Du kan låna både ljudböcker och e-böcker där. Kom till oss i biblioteket om du vill ha hjälp.

Sök ljudböcker och e-böcker

Speciallärare och specialpedagog ger dig stöd

Om du har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, specifika matematiksvårigheter eller svårigheter med engelska kan du behöva stöd för att klara dina studier. Våra speciallärare och specialpedagoger kan anpassa stödåtgärder för dig så att du på bästa sätt kan bedriva studier utifrån dina villkor.

Kontakta speciallärare
och specialpedagoger

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: