Vård- och omsorgsprogrammet

Det här är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med människor med olika behov av stöd och vård. Du lär dig bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och får kunskaper om hur kroppen fungerar, både när den är frisk och sjuk.

Shahhoud Hussein

Det bästa med programmet är att man lär sig mycket om hur människor fungerar och om att ta ansvar för sig själv och andra.

 

 


Vård- och omsorgsprogrammet ger dig kunskaper för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, exempelvis psykiatri, äldreomsorg, sjukvård eller med personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen har många praktiska moment såsom blodprovstagning, såromläggning, hjärt- och lungräddning samt att vårda och ta hand om människor.

De praktiska momenten tränar du på i våra metodrum. Studierna på skolan varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL) på exempelvis lasarett, inom hemtjänst, på äldreboenden eller på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Genom APL skapar du värdefulla kontakter för framtiden.

Efter gymnasieskolan är du behörig att söka utbildningar på yrkeshögskola. Du har även möjlighet att läsa in kurser som ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb direkt efter gymnasieskolan. Chanserna att få ett arbete direkt är goda.

Yrken

  • undersköterska
  • skötare
  • personlig assistent
  • arbete inom äldreomsorg, psykiatri eller LSS-verksamheter

Efter utbildningen

Programmet är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb direkt efter gymnasieskolan. Efter avslutade studier blir du även behörig till yrkeshögskolan där det finns utbildningar som innehåller både teori och praktik inom olika områden.

Om du har påbörjat din utbildning före 2023 kan du välja att läsa till de kurser som ger dig grundläggande behörighet till grundskola.

För dig som påbörjar din utbildning på ett yrkesprogram hösten 2023 och framåt ingår samtliga kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola i programstrukturen. Poängen för en fullständig gymnasieutbildning på ett yrkesprogram kan då variera mellan 2 500 till 2 800 gymnasiepoäng. Det är möjligt att välja bort delar av de kurser som ger grundläggande behörighet och ändå gå ut med en yrkesexamen.

Vård- och omsorgscollage

Vård- och omsorgsprogrammet är kvalitetssäkrat och certifierat genom den nationella satsningen Vård- och omsorgscollege. Det betyder att programmet utvecklas i nära samarbete med lokala och regionala organisationer inom vårdområdet. Genom Vård- och omsorgscollege har du goda möjligheter att söka sommarjobb hos någon av organisationerna.

 

Planer och dokument för utbildningen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Jenny Wickman

PROGRAMLEDARE

Tomas Bandh

REKTOR

Carina Nilsson

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE