Introduktions­program

Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program och som vill ha en bra utbildning för att nå dina mål.

Nelly Hagos Tsegay

Jag tror att det är viktigt att läsa på gymnasiet för att kunna plugga vidare. Det bästa med programmet som jag går, är att programmet läggs upp utifrån mina egna behov.

 


Det finns fyra introduktionsprogram, vars mål är att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning. På ett introduktionsprogram får du en individuell studieplan och läser på heltid.

Om du önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program du har valt. Introduktionsprogrammet ger dig möjlighet att studera utifrån dina förutsättningar.

De fyra programmen

Individuellt alternativ

Programmet riktar sig till dig som inte har godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Denna inriktning är tänkt att hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Programinriktat val

Programmet är inriktat mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att du snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

De nationella programmen som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Programinriktat val kan utformas både för enskild elev och för en grupp elever.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen årskurs nio på grundskolan i någon av följande ämneskombinationer:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen.
  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen.
  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen.

Språkintroduktion

Programmet fokuserar på att du som nyligen anlänt till Sverige ska lära dig det svenska språket samtidigt som du får gymnasiebehörighet. Tanken är att du sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

Yrkesintroduktion

Programmet vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller få behörighet till ett yrkesprogram. Vi följer här delvis de yrkespaket som erbjuds inom vuxenutbildningen. Ett yrkespaket består av en kombination av de gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Introduktionsprogrammen på skolverket.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Elin Egardt

PROGRAMLEDARE

Salomeh Jaldén Bostani

PROGRAMLEDARE

Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ

Mattias Ejdeklint

REKTOR

Adi Osmanagic

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE