Teknik­college

Teknikcollege är ett samarbete mellan skola, företag och kommuner för att utveckla de tekniskt inriktade utbildningarna. Målet med samarbetet är att elever ska bli anställningsbara eller läsa vidare samt att motverka brist på tekniskt utbildad personal hos våra samverkansföretag.

Teknikcollege

På Ullvigymnasiet är de tekniska utbildningarna certifierade inom konceptet Teknikcollege. Det betyder att utbildningarna uppfyller de krav som ställs av regionens tekniska företag.

Utbildningarna är även regionalt anpassade utefter de företag som finns i region Västra Mälardalen.

Läs mer om det nationella
konceptet Teknikcollege

Teknikcollege för dig som är elev

Att läsa ett Teknikcollege-certifierat program i regionen Västra Mälardalen betyder att du kommer studera på en utbildning som utvecklats i samverkan med regionens teknikföretag. Om du läser ett yrkesprogram kommer du att genomföra din praktik på ett regionalt företag. Och läser du ett studieförberedande program kommer du i olika kurser genomföra studiebesök och jobba i projekt mot företagen.

Elever som uppfyller kravet på närvaro med maximalt 3% ogiltig frånvaro samt minst betyget E i samtliga kurser, erbjuds att söka sommarjobb hos något av våra samverkansföretag. Du får även efter avklarad utbildning ett diplom som ett bevis på att du klarat en utbildning som företagen värderar högt.

Certifierade utbildningar på Ullvi

Utbildningar på Ullvigymnasiet som är kvalitetssäkrade inom Teknikcollege är:

El- och energiprogrammet, inriktning automation

Industritekniska programmet, inriktning produkt och maskinteknik

Teknikprogrammet, inriktning design- och produktutveckling eller teknikvetenskap

Se Teknikcollege informationsfilm som förklarar närmare vad konceptet går ut på.

Intervjuer

Riksföreningen Teknikcollege Sverige har besökt Ullvigymnasiet och genomfört två intervjuer, en med lärare Amanda Hermansson och en med eleven Andreas Hedlund.

Syftet med intervjuerna var att lyfta personerna i fråga, och Ullvigymnasiet nationellt i Teknikcollege Sverige.

Intervju med Amanda Hermansson

Intervju med Andreas Hedlund

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Jimmy Fernerud

PROCESSLEDARE TEKNIKCOLLEGE