Vill du höja ditt F?

F-prövning

Om du har ett F i en kurs och vill göra en prövning för att nå ett godkänt betyg så kan du anmäla dig till en prövning. Tänk på att du som elev förväntas jobba mycket på egen hand inför prövningen och det kommer därför krävas en stor arbetsinsats av dig.

Prövning kommer att omfatta hela kursen och du kommer att bedömas utifrån hela betygsskalan A – F.

Så här anmäler du dig

1. Du fyller i blanketten ”Anmälan till prövning läsåret 23/24”. Blanketten kan hämtas i receptionen.
2. Din mentor skriver under blanketten.
3. Du lämnar blanketten till receptionen.

När du har lämnat in anmälan så kommer du att bli kontaktad av en lärare som tillsammans med dig gör en planering. Denna planering förväntas du följa.

Viktiga datum

Sista anmälningsdag är måndag 10 juni. Inga anmälningar tas emot efter detta datum.
Prövningstillfället (ett större prov) genomförs 15 och 16 augusti. Det kan också bli aktuellt med andra delar som ingår i prövningen (t ex hörförståelse, laboration m.m.). Dessa delar kommer att genomföras under vecka 33.

Om du efter anmälan väljer att inte genomföra prövningen så måste du meddela detta till den lärare som du gjort planeringen tillsammans med samt din mentor.

Behöver du hjälp med att diskutera din studiesituation och dina betyg, kan du vända dig till studie- och yrkesvägledarna.

Studie- och yrkesvägledarna

Du kan maximalt genomföra prövningar i två kurser vid detta tillfälle.

Om du går i åk 3

Går du i åk 3 är du formellt utskriven från Ullvigymnasiet från och med 7 juni, därav kostar prövningen 500 kr per kurs. Denna betalning ska ske i samband med anmälan, dock senast 10 juni. Se mer detaljerad information här: Anmälningsblankett för F-prövning för dig som slutar åk 3 som 2024-06-07 Pdf, 579 kB.