Skolavslutning för studenter i åk 3 och Fyrårsprogrammet

-

Avslutningsklasserna samlas i Aulan för en gemensam avslutningsceremoni med sina mentorer för att därefter gemensamt gå till respektive hemklassrum innan utmarsch på balkongen.

Mer information om studentdagen