Skolavslutning åk 1 och 2

-

Årskurs 1 och 2 slutar redan onsdagen den 5 juni.
Lektioner som vanligt fram till 14.00 därefter finns möjlighet att träffa sin mentorsgrupp.