Skolstart för årskurs 1 och nya IM-elever

-

Tisdag den 20 augusti är det dags för skolstart för nya elever.

Årskurs 1 börjar kl 08.20
Nya IM-elever börjar kl 09.30