Skolfotografering

-

Torsdag och fredag är det skolfotografering

Torsdagen den 22 augusti har följande klasser fotografering:
24 BA 24 FT 24 NA
24 EE 24 IN 24 TE
24 FS 24 VF 24 VO

Fredagen den 23 augusti har följande klasser fotografering:
24 BF 23 FS 23 IN
24 EK 23 VO 22 VO
24 SA 23 BF
24 IM 23 EE

Övriga klasser kommer att fotograferas under v. 40.
OBS: Ingen skolkatalog i år utan enbart porträttbilder kommer att tas.

Under v.33 kommer ett mer utförligt tidsschema för respektive klass.