Organisation

Scheeleskolans personal och elever är indelade i tre arbetslag: år 7, år 8 och år 9.

Scheeleskolans ledningsgrupp består av tre arbetslagledare
och skolledningen.


Skolledning

Jessica Ambjörn, rektor.
Hanna Thunberg, biträdande rektor

Arbetslagsledare

Arbetslag år 7: Markus Sahlin tel:0221-252 05

Arbetslag år 8: Isabelle Arbin tel:0221-252 34

Arbetslag år 9: Peter Finger tel:0221-252 39


Förstelärare

På Scheeleskolan arbetar vi förstelärare tillsammans i en pedagogisk ledningsgrupp i nära samarbete med rektor och skolledning. Vårt mål är att driva ett pedagogisk och didaktiskt utvecklingsarbete som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vi arbetar för att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Fokus just nu är att utveckla ledarskapet på skolan för att öka tryggheten och studieron för eleverna samt fortsätta det språkutvecklande arbetet inom undervisningen.

Vi som arbetar som förstelärare på Scheeleskolan är:
Helena Sandberg: Sl, ämnesintegrering, hållbarhetsfrågor
Jeanette Elf: Sv, SO, betyg & bedömning
Johanna Lindbom: En, SO, IT-pedagogik
Nina Lax: NO, pedagogiskt ledningsstöd
Susanne Ferm, Ma, NO, VFU-samordnare

Så här arbetar vi

På Scheeleskolan vill vi att våra elever ska känna trygghet, bli självständiga, källkritiska och motiverade. Vi har höga förväntningar på både pedagoger och elever. Eleverna har varsin iPad och det är ett viktigt verktyg för lärande som bl.a. gör det möjligt att individanpassa undervisningen på olika sätt och göra våra elever vana vid ett digitaliserat samhälle.

För att lyckas med vår pedagogiska tanke har vi också en genomtänkt idé för elevernas arbetsmiljö. Varje klass har ett hemklassrum i en ”hemkorridor” där även årskursens mentorer, och flera av årskursens lärare, arbetar. Det innebär färre förflyttningar, trygghet och närhet till pedagoger. I alla teoretiska ämnen har vi tredelning - tre lärare på två klasser. Vi har ett genomtänkt schema med färre håltimmar, längre lektionspass och schemalagt läxstöd (Plugg INN), vilket ger eleverna struktur och ett bra stöd.Om man kommer som nyanländ elev till Scheeleskolan välkomnas man till förberedelseklassen där den språkutvecklande undervisningen står i fokus. Vi har också studiehandledare i somaliska och arabiska som hjälper eleverna med studierna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: