Snabblänkar
för grundskola

Skogsbrynskolan

Årskurser: F-1

Antal elever: 130

Område: Nibblesbacke

Välkommen till oss!

Skogsbrynskolan är en del av Nibble skolområde där också Himmeta skola och Nibbleskolan ingår. Skolområdet leds av rektor Linnea Höljer och biträdande rektor. Skolområdet delar också på elevhälsoteamet.

All personal på dessa tre skolor samarbetar mycket, många dokument och rutiner är därför gemensamma. Skogsbrynskolan är både en grundskola och anpassad grundskola.

Skogsbrynskolan är en mångkulturell skola med tre förskoleklasser och tre klasser i årskurs 1 samt tre avdelningar för fritidsverksamhet.

Skolan är belägen i kanten av Nibbleskogen med närhet till lekplatser, motionsspår och Kristinelunds sportfält. Elevantalet ligger runt 130 elever.

Personalen på skolan arbetar i arbetslag bestående av lärare,
fritidspedagoger och elevassistenter.

Prestigelöshet, humor och kollegialt lärande är några viktiga begrepp för oss. Vi prövar nytt, lär av våra misstag och ställer frågor. Vi hjälper varandra att gemensamt utveckla undervisningen. Nya medarbetare vittnar om hur väl mottagna de blivit. Glada skratt och humor bidrar till att vi trivs tillsammans och är trygga med varandra.

Mälardalens högskola och Köpings kommun har utsett oss till en övningsskola. Vi tar regelbundet emot lärarstuderande, vilket bidrar till kompetensutveckling och inspiration.

Nyheter

Skogsbrynskolan

Årskurser: F-1

Antal elever: 140

Område: Nibblesbacke

Nyheter

Snabblänkar
för grundskola

Välkommen till oss!

Skogsbrynskolan är en del av Nibble skolområde där också Himmeta skola och Nibbleskolan ingår. Skolområdet leds av rektor Lars Fallqvist och biträdande rektor Marina Falck. Skolområdet delar också på elevhälsoteamet. All personal på dessa tre skolor samarbetar mycket, många dokument och rutiner är därför gemensamma. Skogsbrynskolan är både en grundskola och en grundsärskola.

Skogsbrynsskolan är en mångkulturell skola med fyra förskoleklasser och tre klasser i årskurs 1 samt tre avdelningar för fritidsverksamhet.

Skolan är belägen i kanten av Nibbleskogen med närhet till lekplatser, motionsspår och Kristinelunds sportfält. Elevantalet ligger runt 140 elever.

Personalen på skolan arbetar i arbetslag bestående av lärare,
fritidspedagoger och elevassistenter.

Prestigelöshet, humor och kollegialt lärande är några viktiga begrepp för oss. Vi prövar nytt, lär av våra misstag och ställer frågor. Vi hjälper varandra att gemensamt utveckla undervisningen. Nya medarbetare vittnar om hur väl mottagna de blivit. Glada skratt och humor bidrar till att vi trivs tillsammans och är trygga med varandra.

Mälardalens högskola och Köpings kommun har utsett oss till en övningsskola. Vi tar regelbundet emot lärarstuderande, vilket bidrar till kompetensutveckling och inspiration.