Årskurs 2

I årskurs 2 går 63 härliga barn. De som ansvarar för de olika klasserna under skoldagen är:

  • 2A Mikaela Persson
  • 2B Petra Signal
  • 2C Karina Mazun

På idrotten är Lasse Haglund ansvarig pedagog.
Han nås på telefonnummer 073 699 63 52. Lämna helst meddelande, då han ej svarar under lektionstid och kan därför vara svår att få tag på.

Skoltid

Skoldagen följer respektive klasschema.

Shema

Månadsbrev


Fritidshem

Alla tvåor som har fritidsplats går på Tvåans fritids. Där är ... ansvariga.
Tvåans fritids ligger på bottenvåningen i huvudbyggnaden med ingången mot centrum.

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mikaela Persson

KLASSLÄRARE 2A

Petra Signal

KLASSLÄRARE 2B

Karina Mazun

KLASSLÄRARE 2C