Avgifter och regler för fritidshem

Här hittar du information om hur avgifterna räknas ut för fritidshemmen och vilka regler som gäller för att ha rätt till plats.

Barn har rätt till en plats i fritidshem och lovomsorg från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Föräldrar och vårdnadshavare ska arbeta eller studera. Observera att barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats.

Avgifter

Din avgift för fritidshem beräknas utifrån:

  • hushållets bruttoinkomst
  • hur många barn familjen har i förskola eller annan pedagogisk verksamhet samt fritidshem

Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Från och med januari 2024 betalar du maxtaxa om ditt hushåll tjänar 56 250 kronor. Den högsta avgiften betalar du för det yngsta barnet (barn 1). För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls.

Avgifter för fritidshem

Avgiften för fritidshem beräknas i procent av hushållets inkomst.

Fritidshem
Barn 1, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1125 kr)
Barn 2, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Öppen fritidsverksamhet

Verksamheten är avgiftsfri.

Lovomsorg

Lovomsorg, det vill säga omsorg under skolans lovdagar, är till för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Höstterminen, inklusive jullovet: 425 kr
Vårterminen, inklusive sommarlovet: 550 kr

Betalning

Du får en räkning med avgiften omkring den 15:e i varje månad. Du kan välja att betala räkningen via autogiro eller e-faktura.

Här finns mer information om
e-faktura och autogiro

Föräldrar och vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och växelvis boende för barnet får varsin faktura för barnets placering.

Om ni flyttar isär - ring till placeringsenheten för att anmäla det.

Mer om avgifter och regler

Du hittar mer information om avgifter och regler för förskoleplats i Köpings kommun. Undantag från reglerna måste du ansöka om och det görs via blanketten nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Placeringsenheten fritids

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sveavägen 21, Köping

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00