Djurassisterad terapi

På Scheeleskolan jobbar vi sedan augusti 2015 med DAT (djurassisterad terapi). Genom skolans EHT diskuteras vilka elever som ska erbjudas de platser som finns. Med varje elev finns två till tre vuxna med.

Grundidén till DAT är att hitta alternativa metoder för att nå fram till elever som av olika anledningar inte klarar av "vanlig" skola. Terapin sker på en gård med tränade hästar och personal med mångårig erfarenhet.

Syftet med hästterapin är bland annat att bygga upp elevens självförtroende, skapa rutiner, träna empati, visa respekt, lära sig att ta ansvar och så vidare. Dessa saker samspelar vilket gör att eleverna får en chans att må bättre och fungera i sin vardag där skolan är en stor del.

Mår eleven bra är eleven också mottaglig för kunskap och kan lättare nå de mål som skolan sätter upp tillsammans med elev och vårdnadshavare. Djuren blir ett verktyg som fungerar som ett socialt smörjmedel för att nå fram, underlätta och hjälpa eleven att nå sina mål.

Under de år som Scheeleskolan erbjudit elever plats inom DAT har det visat sig ge positiv effekt för eleven.


Bild på häst

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: