Prao

Praktisk arbetslivsorientering. Eleverna får information om sin PRAO (praktisk arbetslivsorientering) av studie- och yrkesvägledaren (SYV), ca 4 veckor före prao-perioden.

De som vill diskutera en önskad praoplats måste besöka SYV i god tid innan valet ska göras. Eleverna använder utdelad valblankett för att välja tre alternativ från listan över de praoplatser skolan har tillgång till.

De elever som vill ordna egen praoplats får gärna göra det och måste då på valblanketten meddela SYV uppgifter om arbetstider, handledare med mera. Det får inte vara en plats som redan finns på listan. Dessutom måste praoplatsen fylla i en riskbedömning (som eleven i så fall hämtar hos SYV).

Valblankett

Valblanketten ska vara inlämnad till SYV senast tre veckor innan PRAO-perioden. Detta för att SYV ska kunna informera praoplatserna i god tid.

Praoblankett

Praoblankett med information om arbetsplatsen och eleven ska lämnas till handledaren på praoplatsen. Om e-postadress finns, kan SYV mejla praoblanketten till handledaren.

Lunch

Elever som gör sin prao i Köping har möjlighet att äta lunch på närmast liggande skola, exempelvis Karlbergsskolan eller Scheeleskolan. Annars måste eleven ordna med lunch på egen hand, till exempel matlåda.

Busskort

Elever som gör sin prao inom Köpings kommun har rätt till busskort för resor till och från praoplatsen.

Försäkring

När eleverna har prao är de försäkrade för personskador som kan uppstå på arbetsplatsen. Materiella skador som eleven eventuellt orsakar på arbetsplatsen (exempelvis krossad vindruta) täcks inte av skolans försäkringar utan sådan skada får vårdnadshavaren ersätta. Hemförsäkringen kan ofta användas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: