Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar utifrån skolhälsovårdens mål när det gäller att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande och verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan. Skolsköterskan deltar även i elevhälsoteamets elevvårdsarbete.

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Lundin

SKOLSKÖTERSKA