Elevhälsa

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan fokuserar främst på att:

  • arbeta för att öka kunskaperna kring elevers förutsättningar och behov i lärandet
  • fokusera på elevens möte med lärmiljön
  • kartlägga och analysera mönster och samband för att skapa en förståelse för elevens behov och förutsättningar i skolan och i sin egna utveckling
  • arbeta stödjande och konsultativt till skolans personal så att de i sin tur kan stödja elevers hälsa, lärande och utveckling

Arbetet sker i vardagen i samarbetet mellan elevhälsoteamet och arbetslaget, mellan olika professioner inom elevhälsoteamet samt i skolan som organisation.

Elevhälsoplan Pdf, 32 kB.

Plan mot kränkande behandling

Det finns en plan mot kränkande behandling på Munktorpsskolan som beskriver uppdraget, hur elevhälsan arbetar tillsammans etc.

Munktorpsskolans plan mot kränkande behandling Pdf, 319 kB.

Elevhälsans personal

Text

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: