Skolkurator

Vår kurator Madelen finns på skolan på tisdagaroch torsdagar. Övriga dagar nås hon på telefon eller mail.

Skolkuratorn arbetar med det psykosociala måendet och miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • skolsocial kartläggning
  • att arbeta i grupper med grupprocesser, konflikthantering
  • gemensamma samtal med elev och förälder, eller elev och lärare
  • att ge råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP, eller andra organisationer/myndigheter
  • deltar i elevhälsoteamet och i skolans krisgrupp
  • deltar på elevhälsomöten och andra möten/konferenser som sakkunnig i sociala frågor.
  • värdegrundsarbete, trygghetsarbete, främja närvaro och arbete mot kränkande behandling

Skolkuratorn har tystnadsplikt samt anmälningsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen respektive Socialtjänstlagen.

 

Madelen Hesselback

SKOLKURATOR

Skolpsykolog

Kontakt med skolpsykolog sker genom elevhälsan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken