Ansök till grundskola

Här ansöker du som vårdnadshavare om skolplacering till ditt barn som går i förskoleklass upp till årskurs 9. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Du som medsökande vårdnadshavare behöver bekräfta skolansökan innan den behandlas av utbildningskontoret. Möjligheten att ansöka om skolplacering är öppen året om.

Ansökningar för dig som är nyinflyttad i kommunen behandlas löpande under året. Ansökningar för dig som redan har en skolplacering i Köpings kommun och som önskar ett skolbyte behandlas inför varje terminsstart, det vill säga under maj och november månad.

Vad är det som gäller när du söker skola?

I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och att alla elever som vill inte får plats. Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i turordning utifrån följande kriterier:

  1. Upptagningsområde
  2. Relativ närhet

Relativ närhet

Bilden visar ett exempel med två lika gamla elever och hur kriteriet relativ närhet fungerar.

Relativ skolväg

Båda eleverna har sökt till samma skola, skola 1. Den har endast en plats kvar. Det är Elev 2 som får platsen och nu ska du få veta varför.

  • Elev 2 har 500 meter till den sökta skolan och 1 000 meter till den alternativa skolan. 1 000 meter – 500 meter är 500 meter.
  • Elev 1 har 250 meter till den sökta skolan och 500 meter till den alternativa skolan. 500 meter – 250 meter är 250 meter.

Elev 2 har längre till den alternativa skolan än vad Elev 1 har. Det är därför Elev 2 får platsen på skolan.

Regelverket

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev får en plats i en skola. Men, vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen.

Eftersom det finns flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet så innebär det inte alltid att barnet blir placerad i den skolan som ligger närmast hemmet. När platserna på en skola tar slut är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan.

Kommunen får bestämma vilka principer som gäller vid placering på skolenheter. Principerna får inte begränsa eller sätta bestämmelserna om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel.

Regler om skolskjuts

Avståndet mellan hem och skola avgör om du får skolskjuts

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km
  • årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km
  • årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Skyddad id?

Om ni har skyddade personuppgifter i familjebilden ska du inte ansöka om plats på webben utan istället kontakta oss via telefonnummer: 0221-25610 så hjälper vi dig.

Ansök om skola och bekräfta ansökan här

Via denna länk ansöker du om skolplacering i Köpings kommun. Du som medsökande förälder bekräftar ansökan för ditt barn via samma länk. Ansökan måste bekräftas innan ansökan behandlas.

Vårdnadshavarwebben

I inloggat läge ställer du dig på sidan för Alla och väljer Skolval. I nästa steg väljer du sedan det barn som ska börja i förskoleklass och vilken skola du önskar. Du kan önska upp till två skolor. Glöm inte att du även måste ansöka om fritidshemsplacering om du önskar barnomsorg till ditt barn.

Inloggning till e-tjänsterna

Du loggar in till Edlevo och Unikum med BankID eller Freja eID. Freja eID kan användas även av dig som har skyddad identitet. Har du inte möjlighet att legitimera dig med BankID eller Freja eID kontaktar du skolplacering@koping.se

Skaffa Bank-ID

Skaffa Freja eID

Frågor?

Vid frågor kontakta oss via e-post:skolplacering@koping.se

Skollag (2010:800)

9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

10 kap. Grundskolan
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Information om överklagande

Beslut om placering grundade på 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola), skollagen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: