Våra fritidshem

De barn som är inskrivna på fritids kan vara där före och efter skolan, och på loven. Fritidshemmen har ett nära samarbete med skolan och ofta finns fritidshemmen i skolans lokaler.

Fritidshem är till för barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Verksamheten styrs av skollagen och ska så långt det är möjligt följa läroplanen Lgr 11.

Fritidshem i Köpings kommun

Elundskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Hisingsgatan 34, Köping

Elundskolans fritidshem
på egen webbplats


Himmeta skolas fritidshem

Kommunal verksamhet
Himmeta skola

Himmeta skolas fritidshem
på egen webbplats


Malmaskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Skolvägen 2, Kolsva

Malmaskolans fritidshem
på egen webbplats


Munktorpsskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Munktorpsskolan

Munktorpsskolans fritidshem
på egen webbplats


Nibbleskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Skolvägen 1, Köping

Nibbleskolans fritidshem
på egen webbplats


Nyckelbergsskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Hammargatan 1, Köping

Nyckelbergsskolans fritidshem
på egen webbplats


Odensvi skolas fritidshem

Kommunal verksamhet
Odensvi skola

Odensvi skolas fritidshem
på egen webbplats


Skogsbrynskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
Kihlmansgatan Köping

Skogsbrynskolans fritidshem
på egen webbplats


S:t Olovskolans fritidshem

Kommunal verksamhet
S:t Olovsgatan 17, Köping

S:t Olovskolans fritidshem
på egen webbplats


Sörgårdens fritidshem

Fristående verksamhet
Sillsta, Köping (Munktorp)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: