Avgiftskontroll - rättvist med rätt avgift

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Avgiftskontrollen genomförs årligen.

Vid avgiftskontollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Om avgiftskontrollen på andra språk

Arabisk information om avgiftskontrollen (العربية) Pdf, 789 kB.

Engelsk information om avgiftskontrollen (english) Pdf, 819 kB.

Finsk information om avgiftskontrollen (suomalainen) Pdf, 819 kB.

Somalisk informationen om avgiftskontrollen (soomaali) Pdf, 818 kB.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott i näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera
Hur räknas rätt avgift ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Köpings kommun.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Vad räknas till hushållets gemensamma inkomst?

Avgiften grundar sig för det gemensamma hushållet. Det är makar eller sambos - oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Om du flyttar isär eller ihop med en person måste du ändra inkomsten för hushållet i vår e-tjänst.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under perioden februari/mars 2024.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som har betalat en för låg avgift kommer att få en faktura. Belopp under 600 kr på helåret kommer inte faktureras.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa ett detaljerat underlag om du vill ha mer information. Mejla eller ring oss om ditt önskemål så skickar vi underlaget till dig.

avgiftskontroll.uf@koping.se

0221-259 47

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Mejla eller ring till oss om du inte har möjlighet att betala fakturan. Vi har telefontid måndag-fredag 10.00-12.00.

avgiftskontroll.uf@koping.se

0221-25947

Kan jag få tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?

Har ditt hushåll betalat för mycket kommer du få pengar tillbaka. Belopp under 600 kronor på helåret kommer inte återbetalas.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Om du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss. Därefter gör vi en utredning och skickar svaret till dig.

avgiftskontroll.uf@koping.se

Adress:

Köpings kommun, utbildningsförvaltningen, 731 85 Köping.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Information om avgiftskontrollen görs via kommunens webbplats och affischer som finns uppsatta på bland annat förskola och fritidshem samt Kompetenscentrum.

Varför genomförs avgiftskontrollen?

Alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning. Detta år genomför Köpings kommun en kontroll av avgiften som betalats in under 2022. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med hushållets taxerade årsinkomst hos Skatteverket.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Utbildningsnämnden i Köping har beslutat att denna kontroll ska genomföras årligen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Avgiftskontrollen

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sveavägen 21, Köping

Telefontid
Måndag-fredag: 10.00-12.00

Besök
Sker enligt tidsbokning