Resebidrag

Du kan få bidrag för resor om du ska studera på kommunal eller fristående gymnasieskola på annan ort än din hemort. Om Västmanlands lokaltrafik, VL, trafikerar sträckan gäller inte resebidraget utan då ansöker du istället om fria skolresor hos VL.

Du kan få resebidrag om du:

  • är folkbokförd i Köpings kommun
  • går i kommunal eller fristående gymnasieskola
  • är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • inte samtidigt har inackorderingsbidrag
  • sträckan ej trafikeras av VL:s kollektivtrafik.

Ansökan görs via blankett

Resebidrag söks genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett. Du skickar blanketten till:

Köpings kommun
Antagningskansliet
Ullvigymnasiet
731 85 Köping

Blankett för ansökan om resebidrag Word, 275 kB.

Belopp och utbetalning

Beloppet för 2024 är 1910 kr per månad och är fastställt av utbildningsnämnden.

Du kan få beviljat resebidrag för fyra månader under höstterminen (september-december) och fem månader under vårterminen (januari-maj).

Bidraget betalas ut till samma vårdnadshavare som CSN:s studiebidrag, och tidigare barnbidrag, betalas ut till. Har ni inte tidigare mottagit ersättning behöver ni registrera vårdnadshavares bankkontonummer på Swedbanks kontoregister (gäller oavsett vilken bank du har).

Anmäl konto

Observera

  • Om du inte längre uppfyller grunderna för att få resebidrag är du skyldig att informera antagningskansliet på Ullvigymnasiet.
  • Du kan inte söka både resebidrag och inackorderingsbidrag.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Gymnasieantagning

KÖPING, ARBOGA, KUNGSÖR