Fritidshem

S:t Olovs fritidshem ska vara en lustfylld och lärorik miljö för alla barn före och efter skoldagen. Som förälder ska du kunna känna dig trygg med att dina barn blir sedda och bekräftade och får stimulans i sin utveckling hela dagen.

Utvecklande verksamhet

Vårt mål är att ha en varierad verksamhet med bland annat skapande aktivieter, spel, rörelse, samarbetsövningar, IT, utevistelse, utflykter och möjlighet till återhämtning. Vi har ett bra samarbete mellan avdelningarna och barnen har möjligterer att röra sig mellan avdelningar och söka sig till personal och kompisar de trivs med. Detta bidrar till ökad trygghet.

Rutiner

Fritidsverksamhet startar klockan 06.30-08.15 för att sedan ta över efter skoldagens slut klockan 13.15-18.30.

kl. 07.30 serveras frukost i matsalen och en fritidspedagog från varje avdelning går med barnen och äter.

För dem som kommer senare än kl.07.30 sker lämningen i matsalen.

Mellanmålet serveras vid två tider:

  • kl. 14.00-14.30 äter Ekorren, Bullerbyn och Solrosen
  • kl. 14.30- 15.00 tvåans fritids och Kojan/Öppen verksamhet

Ca: kl. 16.30 går alla avdelningar till Tvåans fritids där gemensam stängning sker.

Avdelningar

Ekorren -FkA och 1a

Bullerbyn - FkB och 1b

Solrosen - FkC och 1c

Tvåans fritids - Åk 2

Kojan - Åk 3 och "bussbarn"


Det här är viktigt att tänka på

  • Ni ansvarar för att det alltid finnas aktuella vistelsetider. Dessa lägger ni själva in via Edlevo.

  • Varje dag är vi ute. Tänk på att barnen behöver kläder för alla väderlekar samt extrakläder att byta till vid behov.

  • Kontakta alltid personal i samband med hämtning. Om någon annan ska hämta eller om barnet ska följa med en kompis hem måste alltid personal meddelas om detta.

  • Blir du försenad och inte hinner hämta ditt barn inom avtalad tid så ring avdelningen och meddela detta.

  • Vid förälders semester, arbetslöshet eller annan ledighet har barnet inte rätt till fritids.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Ekorren

ANDERS LARSSON, HANNA ANDERSSON

Bullerbyn

EVA ENKVIST-OLSSON, PETER LÖÖW

Solrosen

NINA ZETHELIUS, MURAD OUDEH

2:ans fritids

MALIN LARSSON OCH PATRIK VIBORG

Kojan fritids

ÅSA SJÖBERG OCH ANNELIE JANSSON