Ipads i undervisningen

Ipad

Alla Scheeleskolans elever i årskurs 7-9 är utrustade med en egen ipad, Scheeleskolan ingår i projektet En-till-en som är en IT-satsning i Köpings kommun med syftet att utveckla undervisningen

Våra mål för användandet av  ipad i undervisningen är att:

  • ge grundläggande kunskaper i att använda ipad som verktyg i det dagliga skolarbetet
  • förnya metoder för inlärning bland annat genom undersökande arbetssätt
  • individanpassa undervisningen framförallt med tanke på elever med behov av särskilt stöd
  • knyta kontakter utanför den egna skolmiljön för att vidga omvärldsorienteringen.

Ipad är ett viktigt redskap i informationssamhället och i skolan. I skolan måste ipads vara lika självklara hjälpmedel som till exempel penna och papper.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: