Krisgrupp

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska gruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Gruppen består av:

  • Anvar Jusufbegovic, rektor

  • Johanna Loman, biträdande rektor

  • Cecilia Arbin. biträdande rektor & specialpedagog

  • Sandra Viklund, skolsköterska

  • Beatrice Eriksson, skolkurator

  • Eva Holmberg, skoladministratör

  • Erik Eklund, vaktmästare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: