Skolsköterska

Jag heter Maria Hemström och är skolsköterska i Kolsva skolområde. Jag har min mottagning i Malmaskolans huvudbyggnad, i samma korridor som rektorsexpeditionen.

Jag arbetar alla skoldagar. När dörren till mitt rum står öppen är du välkommen på öppen mottagning. Du kan också boka en tid med mig via telefon eller e-post. Mina kontaktuppgifter finns i spalten till höger. Jag arbetar med elever, föräldrar och skolpersonal. Jag arbetar också främjande och förebyggande genom att till exempel tala om kost och motion, delta i sex- och samlevnadsdagar och träffa elever för spontana samtal i korridorer och i elevcafeterian.

Skolsköterskan är tillsammans med skolläkaren ansvarig för den medicinska delen av Elevhälsans arbete. 

Hälsobesök

Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsofrämjande och förebyggande funktion. Ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktigt vid hälsobesöken.

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan under skoltiden erbjudas minst tre hälsobesök hos Elevhälsans skolsköterska. Dessa hälsobesök ska innehålla ett strukturerat samtal och vissa screeningsundersökningar. Det innehåller också ytterligare undersökningar utifrån hälsoenkäter, tidigare uppgifter om hälsotillstånd och uppgifter som framkommer vid samtalet.

Tel: 0221-256 83

E-post: maria.hemstrom@koping.se

Maria Hemström, skolsköterska

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Maria Hemström

SKOLSKÖTERSKA