Översvämning

Med ett förändrat klimat ökar risken för översvämningar, vilket kan ge stora konsekvenser på samhället. Här kan du läsa om vad du kan göra före, under och efter en översvämning.

Kort om klimatförändringarna

En stigande tempratur leder till ökad och mer intensiv nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa, men både frekvens och mängd förväntas öka i framtiden.

SMHI bedömer att årsnederbörden och den maximala dygnsnederbörden kommer att öka till år 2100. När både nederbörd och temperatur ökar leder det till att flödena i vattendrag och sjöar förändras. Tillrinningen till vattendragen kommer att öka vintertid. Sommarmånaderna kommer däremot att få lägre vattenflöden.

Samhällets ansvar

Räddningstjänst

Räddningstjänsten agerar vid olyckor när stor egendomsskada eller livsfara föreligger. De kanske inte kan prioritera en enskild fastighet vid översvämning. Därför bör du som är fastighetsägare vara medveten om riskerna och hur du kan agera före, under och efter en översvämning.

Kommun

Kommunen styr mycket av samhällets fysiska planering, inklusive hur mark och vatten används. Exempelvis tar kommunen fram detaljplaner för att minska översvämningsrisker. Kommunen hanterar dagvatten och avloppsledningar utanför fastigheter, med system för att hantera både normala och höga flöden.

Stat

Staten fokuserar på förebyggande samordning, kunskapsdelning och forskning. Länsstyrelsen arbetar med att minska sårbarheten för extremt väder, granskar kommunens planer för översvämningsrisker och samordnar krishantering vid stora samhällsstörningar.

Fastighetsägare

Fastighetsägare ansvarar för att ta hand om nederbörden som faller på sin fastighet och vidtar förebyggande åtgärder för att skydda den mot översvämning. Fastighetsägaren ansvarar även för att fastigheten är rätt ansluten till ledningsnätets förbindelsepunkt om sådan finns.

Ditt ansvar

Före en översvämning

Före en översvämning
 • Kontrollera din försäkring.
 • Förvara värdefulla föremål på en säker plats.
 • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över
  golvet.
 • Gör rent i hängrännor, stuprör, dräneringsrör och brunnar.
 • Plantera gröna ytor, växter och träd som suger upp vatten. Ett vuxet träd kan ta upp flera hundra liter på en dag.
 • Se till att marken lutar bort från huset och led bort vattnet.
 • Kontrollera att ditt dag- och dräneringsvatten är separerat från ditt
  spillvatten och att det är kopplat till rätt ledning i gatan.
 • Källardränering och spygatter (brunn) i källartrapp/garagenedfart bör pumpas. Backventil ska finnas i pumpen som skydd.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Installera en backventil på utgående spillvattenledning eller installera en avstängningsbar golvbrunn, plugga för ledningar till tvättställ och vattentäta lock över toaletten.
 • Prata med dina grannar om översvämningsrisker. Hur kan ni hjälpas åt?
 • Följ väderleksrapporten på www.smhi. Se där även vädervarningar framgår.

Under en översvämning

Under en översvämning
 • Flytta fuktkänsliga föremål till en säker plats.
 • Stäng av elen i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Undvik att gå i vattnet utan vattentäta stövlar. Det kan finnas bakterier i vattnet som gör dig sjuk. Tryck ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och vädra.
 • Tvätta händerna noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan.
 • Om du kör bil, undvik översvämmade vägar och parkera inte på översvämningshotad mark.

Efter en översvämning

Efter en översvämning
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag.
 • Fota skadorna efter översvämningen.
 • Spola av väggar och golv (innan det torkat) för att underlätta efterkommande saneringsarbete.
 • Ställ en avfuktare i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt.
 • Spara alla kvitton.
 • Kontrollera att dricksvattnet kan
  användas utan att kokas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken