Ordförande och vice ordförande på valdagen

Här finns de lokala instruktioner du som är ordförande eller vice ordförande behöver. Här finns också Valmyndighetens handledning. Den innehåller information om vad röstmottagning innebär. Handledningen finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk.

Din roll som ordförande på valdagen

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen och är ytterst ansvariga för att röstmottagningen går korrekt till. Vice ordförande är ansvarig, när ordförande inte är närvarande. Någon av er ska alltid vara på plats i vallokalen.

På valdagen tjänstgör du från tidig morgon fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen som ordförande/vice ordförande fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Förberedande arbete innan valdagen (kontakta röstmottagare, kontrollera material, möblera lokal, etc)
 • Vara arbetsledare och valkansliets kontaktperson.
 • Se till att det är god ordning i vallokalen.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Rapportera in resultatet samt leverera rösterna till mottagningen.

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen under valdagen och fördelar arbetsuppgifterna – så som längdföring, utdelning av valkuvert, kontroll av valsedelställ med mera. Innan röstmottagningen startar kl. 8.00 ska arbetet fördelas mellan röstmottagarna.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Schema för din tjänsgöring på valdagen tillhandahålls av valkansliet.

Det här behöver du göra inför valdagen

 • Kontakta den andra ordföranden/vice ordföranen i valdistriktet för att komma överens om hur ni fördelar arbetet inför valdagen.
 • Kontakta vaktmästaren i din vallokal om sådan finns.
 • Kontakta annan lokalansvarig för information om larm och annat kopplat till lokalen samt för
 • Hämta röstlängden och nycklar till lokalen.
 • Möblera och ställa iordning vallokalen inför valdagen.
 • Planera skyltningen.

Hämta rörstlängd, nycklar och möblera

Ordföranden ska under lördagen den 8 juni kvittera ut valdistriktets röstlängd samt eventuell nyckel till vallokalen. Detta görs hos valkansliet på Glasgatan 20A (ingång från gården) mellan 10.00-18.00. Dessa är värdehandlingar och ska förvaras som sådana. Om du inte har möjlighet att hämta denna själv kan du delegera ansvaret till vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande ansvarar för att ställa i ordning och möblera vallokalen under lördagen den 8 juni eller tidigt på söndagen den 9 juni – samtliga lokaler är bokade båda dagarna.

För detta bör ordförande i god tid innan valdagen ta kontakt med ansvarig kontaktperson eller vaktmästare för att stämma av vad som behöver göras i lokalen, var valmaterialet finns och så vidare. I vissa vallokaler kan vaktmästare/kontaktperson vara behjälpliga med att ställa i ordning lokalen innan helgen, men detta måste i så fall vara överenskommet. Ordförande och vice ordförande kommer att få en bilaga med kontakt-, lås- och larminstruktioner till respektive vallokal. Dessa kommer via mail närmare valdagen.

En ritning över hur lokalen ska möbleras finns med i det valmaterial som valkansliet levererat till vallokalen.

Krav på dig som ordförande/vice ordförande

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här.

 • Fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Vara stresstålig, samarbetsvillig, noggrann och ha gott och
  respektfullt bemötande för alla röstande
 • Kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter i en förtidsröstningslokal/vallokal. (Anpassning medges vid funktionsvariation.)
 • Kunna kontaktas via e-post och telefon från rekryteringstillfället fram till att tjänstgöringsperioden avslutas.
 • Personer som kandiderar på lista till det aktuella valet får inte tjänstgöra som ordförande/vice ordförande.
 • Vara införstådd med att arbetet som ordförande/vice ordförande på valdagen pågår antingen från tidig morgon eller till sen kväll/natt.
 • Ta till sig och arbeta enligt de särskilda instruktioner som finns för
  ordföranden respektive vice ordförande.
 • Leda och fördela arbetet i vallokalen i enlighet med de roller som beskrivs vid
  utbildningen.

Utbildning och utbildningsmaterial

Alla röstmottagare inklusive ordförande måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen är ett fysiskt utbidningstillfälle som du anmäler dig till när du har blivit utsedd till röstmottagare. I utbildningen ingår en extra utbildning för dig som ska vara ordförande eller vice ordförande.

Utbildningen tar upp följande ämnen:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen
 • Räkna och redovisa valet

Efter utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna som publiceras här och läsa handledningen.

Utbildningsmaterial och handledning

Efter den obligatoriska utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna och gå igenom handledningen.

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen

Handledning

Under utbildningstillfället får du en handledning i tryckt format. Handledningen innehåller information om vad röstmottagning innebär. Den finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk.

Längst bak i handledningarna beskrivs vissa arbetsmoment steg för steg, till exempel hur vi tar emot en röst. De är samlade längst bak för att de ska vara enkla att hitta till.

Handledning för röstmottagning och rösträkning i vallokal

Handledning för ordförande i vallokal

Filmer - Utbildning röstmottagning vallokal

I den här utbildningen finns filmer som beskriver vad röstmottagare samt ordförande/vice ordförande har för uppgifter när du jobbar i vallokal under valdagen. Filmerna varvas med frågor och övningar som är bra att göra för att få lite upprepning av det som visas i filmerna.

Utbildning - Röstmottagning i vallokal hittar du här

Utbildning - Bemötande och säkerhet vid röstmottagning hittar du här

Utbildning - Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet hittar du här

Utbildning - Bemötande och säkerhet ordförande hittar du här

 

Arvode och utbetalning

Arvode och utbetalning

För tjänsgöringen under valdagen får du ett fast skattepliktigt arvode på 4500 kronor.
Arvodet omfattar ersättning för hela tjänstgöringen under valdagen samt förberedelser inför valdagen. Arvodet omfattar också ersättning för deltagande i den obligatoriska utbildningen samt eventuell egen inläsning inför tjänstgöringen.

Köpings kommuns löner betalas ut via Swedbank. Om du inte har ett konto i Swedbank och inte tidigare har fått någon utbetalning via Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till. Enklast gör du detta på Swedbanks webbplats.

Här finns även en blankett för anmälan av konto.Pdf, 161 kB. Blanketten skickas till Sparbanken Västra Mälardalen.

Så rapporterar du arvode

För arbete på valdagen utgår ett fast arvode. I pärmen i respektive vallokal kommer det att finnas en lista med alla röstmottagare/ordförande och vice ordförande som ska tjänstgöra i lokalen. När dagen är slut signerar man listan för att intyga att man tjänstgjort i lokalen under dagen. Eventuella avvikelser i tid noteras på listan.
Den som har rätt till reseersättning noterar detta på samma lista.

Ta med listan till valkansliet vid leverans av röster på valnatten.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt.

Om du är skolungdom och inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helger, kan avdraget för skatt bli för stort. Du kan då lämna in ett intyg till valkansliet från Skatteverket att du inte ska betala skatt. Kontakta Skatteverket vid frågor om jämkning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: