Samhällsbyggnads­­nämnden

Samhällsbyggnads­­nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och i naturvårdsfrågor och för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning.

Nämnden ska också allmänt följa utvecklingen inom kommunen vad avser plan- och byggväsendet, fastigheter, miljö, hälsoskydd, naturvård, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt utarbeta de förslag och vidta de åtgärder som behövs.

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Astrid Lamprecht (KD), ordförande
Annika Duàn (S)
Heinz Blahusch (S)
Ritva Sjöholm (S)
Lennart Engman (V)
Bernt Bergsten (C), vice ordförande
Sören Jacobsson (SD)
Roland Åkerström (SD)
Kent Andersson (M)
Håkan Fröling (L)
Fredrik Westman (VF)

Ersättare

Peter Vesper (S)
Paula Wahlstedt (S)
Niklas Nordlund (S)
Eivor Brandqvist (S)
Lars Isaksson (C)
Lars-Axel Nordell (KD)
Jan-Olov Eriksson (SD)
Johan Filander (SD)
Agneta Sellholm (M)
Torgny Wiik (L)
Harry van der Meer (VF)

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

 • 1 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Astrid Lamprecht

ORDFÖRANDE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN & KOMMUNALRÅD

Glasgatan 20 A, Köping

Kontakt

Angelica Strand

NÄMNDSEKRETERARE

Kristinelundsvägen 4, Köping