Valnämnden

Valnämnden i Köping planerar, samordnar och genomför val och folkomröstningar i kommunen. Verksamheten är reglerad enligt lag.

Ledamöter

Lena Vilhelmsson (S), ordförande
Tom Wahlstedt (S), vice ordförande
Sadik Bayram (V)
Tarja Mikkilä-Pettersson (C)
Karolina Lindkvist (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Mikael Gunnarsson (M)

Ersättare

Åse Ellingsen Vesper (S)
Knut Rasmusson (S)
Lars Isaksson (C)
Malin Ragnarsson (KD)
Glenn Jaasund (M)
Torgny Wiik (L)
Sören Jakobsson (SD)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mathilda Vretlund

KOMMUNSEKRETERARE

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Karin Sandborgh Taylor

KANSLICHEF

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping