Kartor

Här har vi samlat alla kartor som Köpings kommun äger. Förutom den stora kartan nedan finns solkartan och kartor för utskrift, till exempel cykelkartor, adresskartor och temakartor.

Köpingskartan

I kartan ovanför kan du tända och släcka olika lager i menyn till höger. Du kan till exempel se var alla förskolor, skolor och äldreboende finns eller leta rätt på pulkabackar, grillplatser och fotbollsplaner. Du kan byta bakgrundskarta till ett flygfoto eller till en karta med färg.

Solkartan

I solkartan kan du se vilka förutsättningar ditt tak har för att ta till vara på solenergi.

Såhär fungerar solkartan

Du söker rätt på aktuell byggnad genom att zooma i kartan. Klicka på den byggnad du är intresserad av för att se dess förutsättningar.

I det uppskattade elpriset ingår energiskatt, moms och överföringsavgift. Den angivna arean är hela takets area med goda eller mycket goda förutsättningar. Du kan justera elpris och area i dialogrutan med hänsyn till dina förutsättningar.

Solkartan ger en grov ekonomisk uppskattning baserat på statistik för solinstrålning, inmatad area och uppskattat elpris. Färgerna i solkartan och dialogrutan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Företagare

Det är viktigt att du som företagare för in bruttovärdet för just dina elkostnader för att få en rättvisande kalkyl. Företag är ofta inte momspliktiga och har lägre energiskatt.

Resultatet i solkartan är ett riktvärde

I solkartan tar man hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och dylikt kan inte tas i beaktning. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Den solinstrålning som kartan visar bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning.

Beräkningen är gjord på hela takytan

När du ska installera en solel- eller solvärmeanläggning på ditt tak kan du behöva begränsa installationen av olika skäl. Solkartans beräkning är dock uträknad efter att hela takytan med god och mycket god instrålning täcks av solceller, men du väljer själv hur stor eller liten area du önskar.

Verkningsgraden i beräkningen är 13 procent vilket innebär att så mycket av den instrålade solenergin blir till användbar el. Detta är normalt, eller något lågt räknat för solceller av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag

Köping i 3D

Köping finns som 3D-modell, med befintliga hus och planerade byggprojekt.

Adresskartor

Adresskartorna innehåller gatuadress och adressnummer, de är i pdf-format. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill beställa en utskrift i storformat eller en adresskarta med fastighetsbeteckningar.

Adresskarta över Köpings tätort Pdf, 728 kB.

Adresskarta över Kolsvas tätort Pdf, 256 kB.

Adresskarta över Munktorps tätort Pdf, 146 kB.

Adresskarta över Malmön Pdf, 112 kB.

Cykelkartor

Cykelkarta Köpings tätort Pdf, 504 kB.

Cykelkarta Kolsvas tätort Pdf, 266 kB.

Cykelkarta Köpings kommun Pdf, 10 MB.

Tårtgeneralen

I tårtgeneralens fotspår Pdf, 1 MB.

Västra Mälardalskartan - ledig verksamhetsmark

Västra Mälardalskartan visar var det finns ledig verksamhetsmark i Köping, Arboga och Kungsörs kommun. 

Klicka på ett område i kartan för att läsa om respektive område.

Gällande översiktsplan

Till Köpings gällande översiktsplan finns en karta med olika lager efter tema.

Bygglovsansökan

Följ länken nedan om du vill beställa kartunderlag för situationsplan.

Utdrag ur primärkartan

Om du behöver en detaljerad karta över ett område inom tätorterna i Köping, Kolsva eller Munktorp är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

samhallsbyggnad@koping.se

0221-25873

Mättjänster

Mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av en extern konsult, Sweco. Sweco underhåller och ajourhåller kommunens primärkarta, tar fram grundkartor för kommunens planarbete med mera. Sweco utför alla mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt enligt plan- och bygglagen, exempelvis nybyggnadskartor. Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning.

Kontaktuppgifter till Sweco

mbk.koping@sweco.se

010 - 263 64 29

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken