Vanliga frågor och svar

Om din placering

Får fler i samma familj arbeta tillsammans i en förtidsröstnings- eller vallokal?

Det är viktigt att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls. Därför planeras bemanningen på röstmottagningsställena så att närstående personer inte arbetar tillsammans utan insyn från andra.

Närstående personer avses i detta hänseende vara
make/maka/sambo/barn/föräldrar/syskon/mor- och farföräldrar och barnbarn.

Hur bestäms min placering

Valkansliet placerar dig i första hand i det valdistrikt du valt som förstahandsalternativ. Dock kan alla inte få önskad placering dels på grund av att erfarna röstmottagare behöver blandas med oerfarna.

Kan jag byta vallokal?

Om du vill byta den lokal du är placerad i kontaktar du valkansliet på val@koping.se så kan vi se om vi kan byta din placering.

Vad händer om jag får förhinder?

Din medverkan är viktig för oss och vårt uppdrag är att genomföra val oavsett hinder och med tillräckligt många röstmottagare.

Det är mycket viktigt att du meddelar oss omedelbart om du får förhinder.

Mejla valkansliet i så fall snarast på val@koping.se eller via telefon

Får du förhinder på valdagen så meddelar du valkansliet som öppnar 07:00.

Får jag arbeta som röstmottagare i mitt eget valdistrikt?

Ja, det får du, men känns det obekvämt att möta dina grannar kan du be om att få byta valdistrikt.

Vad krävs för att bli ordförande i ett valdistrikt?

För att få uppdraget som ordförande eller vice ordförande krävs att du har erfarenhet av arbete i vallokal och har förståelse för det svenska valsystemet.

Ordföranden och vice ordförande arbetsleder en blandad grupp människor under den långa och ibland stressiga valdagen.

Det ställer höga krav på stresstålighet, tålamod och en förmåga att kunna ge ett gott bemötande. Vi ser helst att du har erfarenhet av att tjänstgöra som vice ordförande innan du blir ordförande.

Det är ordföranden som har ansvaret för att kvalitetssäkra processen, och under dennes frånvaro tar vice ordföranden över ansvaret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Valkansliet

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping