Kommunala bolag och förbund

Köpings kommun är medlemskommun i ett kommunalförbund. Köpings kommun har även ett antal kommunala bolag som de äger fullt ut eller äger andelar i.

Helägda bolag

Köpings Bostads AB (KBAB)

Köpings kommun äger hela fastighetsbolaget KBAB och det är den största hyrevärden i kommunen med ungefär 2 700 lägenheter i Köpings tätort, Kolsva och Munktorp. KBAB har ett dotterbolag.

Bolagsordning Köpings Bostads AB Pdf, 138 kB.

KBAB Service

KBAB Service AB ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter. Enligt avtalet ansvarar de för drift samt in- och utvändig skötsel.

Bolagsordning KBAB Service Pdf, 17 kB.

Köpings Kabel-TV AB

Köpings Kabel-TV erbjuder bredband, fiberanslutningar och TV-paket. De ansvarar också för Köpings stadsnät.

Bolagsordning Köpings Kabel-TV AB Pdf, 14 kB.

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME)

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) ansvarar för fjärrvärme i Köpings och Arboga kommun samt Köpings kommuns gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och skogar. De planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I verksamheten ingår också trafik- och energiplanering.

Bolagsordning Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) Pdf, 112 kB.

Köping Rådhus AB

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt samordna och utveckla verksamheten för koncernbolagen och kommunens räkning.

Protokoll Köping Rådhus AB

Delägda bolag

Förbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

Köpings kommun är tillsammans med Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner medlemmer i Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Idén med förbundet är att effektivisera och minska kostnaderna i verksamheter som kan skötas tillsammans. Dit räknas löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap.

Västra Mälardalens kommunalförbundFörbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund Pdf, 458 kB.

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

I det gemensamma kommunalförbundet ingår det totalt sex kommuner och uppdraget är att bedriva räddningstjänstverksamheten i området.

Medlemskommunerna i förbundet består av Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Västerås.

Räddningstjänsten Mälardalen

Förbundsordning Räddningstjänsten Mälardalen

Samordningsförbundet Västmanland

Samordningsförbundet Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för kommunerna i Västmanland, Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordning VästmanlandFörbundsordning Samordning Västmanland

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: