"Hur gör ni i Köping?" - en demensvård i framkant

När svenskt demenscentrum listar de kommuner som genomfört flest grundutbildningar i demensvård så ligger Köping obestridd i topp. Inte så konstigt tycker Therese Jakobsson som jobbar som arbetsterapeut i kommunens demensteam.

– Vi genomförde en utbildningssatsning under hösten. Vi visste att socialstyrelsen skulle komma med nya riktlinjer i december och ville ligga steget före, vilket har gett resultat, berättar Therese.

De nya nationella riktlinjerna prioriterar utbildning, både av vårdpersonal och anhöriga, vilket är precis vad kommunens demensteam ägnat sig åt sedan starten i april 2013.

– Det är viktigt att all omvårdnadspersonal har samma grund, säger Therese. Vi har ju speciella demensavdelningar, men fler och fler blir idag demenssjuka och därför måste alla kunna bemöta dessa personer, oavsett var i verksamheten man arbetar.

Utbildningsprogram enligt rätt modell

Linda Jakobsson och Therese Jakobsson.

Linda Jakobsson och Therese Jakobsson.

Therese och kollegan Linda Jakobsson, demens-sjuksköterska, satte ihop ett utbildningsprogram redan förra våren. Innan sommaren började all vårdpersonal inom äldreomsorgen att ta sig igenom svenskt demens-centrums fyra webbaserade delkurser. Under hösten fick man sedan handledning av demensteamet utifrån de olika delarna; man reflekterade, diskuterade och arbetade konkret med fall för att knyta ihop varje delmoment.

– Det roliga var att när svenskt demenscentrum sedan påbörjade ett pilotprojekt för stjärnmärkning av kommuner så var det helt enligt den modell vi lagt upp, berättar Therese stolt.

Fyrstjärnig kommun

Stjärnmärkningen liknar litegrann Michelinguidens betygsättning av restauranger, men här motsvarar varje stjärna en delkurs, och om minst 90 procent av personalen genomfört samtliga delmoment får arbetsplatsen högsta betyg i form av fyra stjärnor. Pilotprojektet pågår i Stockholm, men Köping skulle förmodligen bli en fyrstjärnig kommun tack vare demensteamets satsning.

Köpings kommun ligger generellt sett långt fram vad gäller vård av demenssjuka; teamet får ofta åka och föreläsa på allt från specialistutbildningar till pensionärsförbund, svenskt demenscentrum länkar till teamets anhörigutbildningar, och andra instanser i länet frågar ofta ”hur gör ni i Köping?”

En demensvård fri från
tvång och begränsningar

– Vi arbetar i team kring våra patienter, berättar Therese. Målet är att alltid fråga sig varför någon gör som den gör. Om en person med demenssjukdom blir aggressiv kan det vara så att den behöver aktiveras – inte begränsas.

Ett av delmomenten i utbildningen handlar just om nollvisionen, alltså visionen om en demensvård helt fri från tvång och begränsningar.

Men hur är det att arbeta med patienter som har en typ av sjukdom där man vet att det aldrig kommer bli bättre?

– Jag tänker aldrig så, säger Therese. Här och nu ska bli bättre. Här och nu ska det bli en meningsfull vardag.

Läs mer på demensteamets webbsidor

Svenskt demenscentrum är en stiftelse som arbetar på uppdrag av socialstyrelsen och regeringen, med främsta syfte att sprida kunskap och nya arbetssätt kring demensvård.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: