Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, strategiska planering och ser till att nämnder, förvaltningar och kommunala bolag följer mål och riktlinjer som bestämts av kommunfullmäktige.

Kommunens styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige med 13 ledamöter och lika många ersättare och arbetsutskottet (AU), har 5 ledamöter.

Ledamöter

Per Ågren, S, ordförande (KSAU)
Anna Eriksson, S
Shpetim Pirraku, S
Emil Thunberg, S
Andreas Trygg, V, vice ordförande (KSAU)
Jenny Adolphson, C
Astrid Lamprecht, KD (KSAU)
Maria Liljedahl, SD (KSAU)
Göran Eriksson, SD
Samuel Gustavsson, SD
Ola Saaw, M (KSAU)
Kent Andersson, M
Fredrik Andersson, VF

Ersättare

Annika Duàn, S
Börje Eriksson, S
Elizabeth Salomonsson, S
Carl-Inge Westberg, S
Marie Brohlin S
Helen Lindblom, V
Lars-Axel Nordell, KD
Karolina Lindkvist, SD
Martin Lundkvist, SD
Fredrik Andersson, SD
Glenn Jaasund, M
Gunvor Sharp, M
Ivan Czitrom, L

 • 23 januari
 • 6 februari (Planeringsdag)
 • 20 februari
 • 18 mars (Bokslutsberedning)
 • 19 mars
 • 23 april
 • 6 maj
 • 21-22 maj (Budgetberedning och sammanträde)
 • 4 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22-23 oktober (KS-dagar och sammanträde)
 • 19 november
 • 3 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mathilda Vretlund

KOMMUNSEKRETERARE

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Per Ågren

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE & KOMMUNALRÅD

Glasgatan 20 A, Köping