Grafisk profil

Köpings kommuns grafiska profil används som ett stöd vid vår externa och interna kommunikation. Målet är att kommunen alltid ska vara en tydlig och enhetlig avsändare, oavsett vilken verksamhet som kommunicerar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sofie Åström

KOMMUNIKATIONSCHEF

Glasgatan 20 A, Köping