Medborgarförslag

Medborgarförslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i kommunen. Förslagen ska gälla kommunens verksamhet till exempel: skola, gator eller idrottsanläggningar. Medborgarförslag kan inte lämnas i frågor som gäller enskilda personer till exempel bygglov eller andra tillstånd.

Så lämnar du in ditt medborgarförslag

Förslagen skickas till kommunfullmäktige som behandlar ditt förslag. Medborgarförslag behandlas på samma sätt som förslag (motioner) som lämnas av kommunens politiker.

Fyll i blanketten, skriv ut och skriv under.

Blankett för medborgarförslag Pdf, 623 kB.


Skicka sedan förslaget till:

Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Karin Sandborgh Taylor

KANSLICHEF

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping