Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden bytte namn från Kultur- och folkhälsonämnden till Kultur- och fritidsnämnden den 1 november 2021. Nämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur och fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur och fritidsområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

Protokoll och kallelser

Här hittar du alla protokoll och kallelser för Kultur- och fritidsnämnden sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Ledamöter

Antigone Pirraku (S), ordförande
Örjan Lindvall (S)
Anne Tjernberg (S)
Karl-Ivan Viklund (S)
Helena Björnberg (V)
Kenth Lucas (KD), vice ordförande
Göran Eriksson (SD)
Inga-Lill Sjöö (SD)
David Sharp (M)
Marie Ekström (M)
Fredrik Andersson (VF)

Ersättare

Åsa Sandberg (S)
Hannu Pikki (S)
Rachel Kituza (S)
Andreas Sjöberg (V)
Mari Sjöblom (C)
Ingrid Broman (KD)
Maja Bjelke (SD)
Sören Jakobsson (SD)
Gunvor Sharp (M)
Mikael Gunnarsson (M)
Kenneth Wester (VF)

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2024

 • 29 januari (inställt)
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 18 juni (inställt)
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 17 december

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Antigone Pirraku

ORDFÖRANDE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Maria Grönlund Uvarova

NÄMNDSEKRETERARE

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen