Röstmottagare på valdagen

Här beskrivs de regler och rutiner du som röstmottagare ska kunna. Det handlar om hur röstmottagningen går till, ditt ansvar som röstmottagare, hur det ska se ut i lokalen och vilka dina uppgifter som röstmottagare är. EU-valet genomförs den 9 juni.

Din roll som röstmottagare på valdagen

I vallokalen på valdagen tjänstgör tre röstmottagare, en ordförande eller en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande leder arbetet under dagen.

Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt och att du är serviceinriktad. Du som röstmottagare ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På grund av nya arbetstidsregler får valarbetare inte längre tjänstgöra under hela valdagen. På valdagen tjänstgör du antingen i en grupp som börjar 06.30 eller i den grupp som arbetar fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen som röstmottagare fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Se till att det är god ordning i lokalen.
 • Hantera köer som kan uppstå vid exempelvis valskärmar och avskärmningar.
 • Informera väljare och säkerställa att de är ensamma bakom avskärmningen när de
  tar valsedlar och valskärmen när de gör i ordning sin röst.
 • Vid behov hjälpa en väljare att ta valsedlar eller att göra i ordning sina röster under
  tystnadsplikt.
 • Ta emot väljarens röster och pricka av i röstlängden.
 • Granska förtidsröster och räkna röster efter avslutad röstmottagning.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning. Vid rösträkningen tjänstgör sex röstmottagare tillsammans med ordförande eller vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande leder arbetet. Din ordförande kommer kontakta dig senast en vecka innan valdagen. Har du inte blivit kontaktad så måste du själv kontakta din ordförande. Kontaktuppgifter till din ordförande erhålls under utbildningen. Kontakta valkansliet om du saknar kontaktuppgifter.

Schema för din tjänsgöring på valdagen tillhandahålls av valkansliet.

Krav på dig som röstmottagare

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här.

För att kunna arbeta som röstmottagare måste du:

 • Fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Vara stresstålig, samarbetsvillig, noggrann och ha gott och
  respektfullt bemötande för alla röstande
 • Kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter i en förtidsröstningslokal/vallokal. (Anpassning medges vid funktionsvariation.)
 • Kunna kontaktas via e-post och telefon från rekryteringstillfället fram till att tjänstgöringsperioden avslutas.
 • Personer som kandiderar på lista till det aktuella valet får inte tjänstgöra som röstmottagare.

Vid sammansättningen av röstmottagare i respektive vallokal kommer en åldersspridning att eftersträvas. Detta för att uppnå en balans mellan röstmottagare med tidigare erfarenhet och nya röstmottagare.

Det är viktigt att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls. Därför planeras bemanningen på röstmottagningsställena så att närstående personer inte arbetar tillsammans utan insyn från andra.
Närstående personer avses i detta hänseende vara make/maka/sambo/barn/föräldrar/syskon/mor- och farföräldrar och barnbarn.

Om en röstmottagare uppenbart inte följer valnämndens förhållningssätt eller
uppfyller kraven och kvalifikationerna kan beslut gällande entledigande från sitt
uppdrag som röstmottagare bli aktuellt.

Utbildning och utbildningsmaterial

Utbildning för röstmottagare

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen är ett fysiskt utbidningstillfälle som du anmäler dig till när du har blivit utsedd till röstmottagare.

Utbildningen tar upp följande ämnen:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen
 • Räkna och redovisa valet

Efter utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna som publiceras här och läsa handledningen.

Utbildningsmaterial och handledning

Efter den obligatoriska utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna och gå igenom handledningen.

Handledning förtidsröstning

Under utbildningstillfället får du en handledning i tryckt format. Handledningen innehåller information om vad röstmottagning innebär. Den finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk.

Längst bak i handledningarna beskrivs vissa arbetsmoment steg för steg, till exempel hur vi tar emot en röst. De är samlade längst bak för att de ska vara enkla att hitta till.

Handledning för röstmottagning och rösträkning i vallokal

Filmer- utbildning röstmottagning i vallokal

I den här utbildningen finns filmer som beskriver vad du som röstmottagare har för uppgifter när du jobbar i vallokal under valdagen. Filmerna varvas med frågor och övningar som är bra att göra för att få lite upprepning av det som visas i filmerna.

Utbildning - Röstmottagning i vallokal hittar du här

Utbildning - Bemötande och säkerhet vid röstmottagning hittar du här

Utbildning - Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet i röstmottagare hittar du här

 

Arvode och utbetalning

Arvode och utbetalning

För tjänsgöringen under valdagen får du ett fast skattepliktigt arvode på 2500 kronor. Arvodet omfattar ersättning för hela tjänstgöringen under valdagen. Arvodet omfattar också ersättning för deltagande i den obligatoriska utbildningen samt eventuell egen inläsning inför tjänstgöringen.

Anmäl ditt konto till sparbanken

Köpings kommuns löner betalas ut via Swedbank. Om du inte har ett konto i Swedbank och inte tidigare har fått någon utbetalning via Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till. Enklast gör du detta på Swedbanks webbplats.

Här finns även en blankett för anmälan av konto. Pdf, 161 kB. Blanketten skickas till Sparbanken Västra Mälardalen.

Så rapporterar du arvode

För arbete på valdagen utgår ett fast arvode. I pärmen i respektive vallokal kommer det att finnas en lista med alla röstmottagare/ordförande och vice ordförande som ska tjänstgöra i lokalen. När dagen är slut signerar man listan för att intyga att man tjänstgjort i lokalen under dagen. Eventuella avvikelser i tid noteras på listan.
Den som har rätt till reseersättning noterar detta på samma lista.

Ta med listan till valkansliet vid leverans av röster på valnatten.

Uppgift/aktivitet

Arvode

Ordförande

4500 kr

Vice ordförande

4500 kr

Röstmottagare på valdagen

2500 kr

Reserver med jour som inte kallas in

800 kr (inkluderar ersättning för utbildning)


Arvodet omfattar ersättning för hela tjänstgöringen under valdagen samt den efterföljande rösträkningen oavsett tidsåtgång. Arvodet omfattar också ersättning för deltagande i den obligatoriska utbildningen samt eventuell egen inläsning inför tjänstgöringen.

Arvode för ordförande och vice ordförande omfattar även ersättning för iordningställande av vallokal inför valdagen.

Om ordförande eller röstmottagare får förhinder från att arbeta under valdagen men har genomgått utbildningen utgår endast timarvode för genomförd utbildning. (187,50 kr/timme)

Om en reserv inte svarar då de kontaktas utbetalas inget arvode. De reserver som kallas in får fullt röstmottagararvode.

Kilometersättning enligt kommunens fastställda taxa utgår under valdagen när röster levereras till valkansliet (tur och retur till vallokalen).

Kilometerersättning utgår till ordförande/vice ordförande vid upphämtning av nycklar och röstlängd inför valdagen (tur och retur bostad/valkansli).

För uppdrag som röstmottagare i röstningslokal utgår inte ersättning för resor och traktamente, så som exempelvis resor till och från bostad.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt.

Om du är skolungdom och inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helger, kan avdraget för skatt bli för stort. Du kan då lämna in ett intyg till valkansliet från Skatteverket att du inte ska betala skatt. Kontakta Skatteverket vid frågor om jämkning.

Reserv på valdagen

Reserver ska kunna ersätta röstmottagare som fått förhinder att jobba på valdagen. Som reserv ska du

 • Gå den obligatoriska utbildningen för röstmottagare.
 • Vara beredd på att bli kontaktad före eller under valdagen klockan 06.30-11.00 och på kort varsel hoppa in som röstmottagare i aktuell lokal i kommunen.

Om du får en placering utgår ordinarie arvode om 2500kronor. Om du inte blir erbjuden placering får du 800 kr för att du varit tillgänglig och gått utbildningen. Om du erbjuds en placering och tackar nej eller inte är tillgänglig på valdagens morgon när vi försöker kontakta dig klockan 06.30-11.00 utgår inget arvode.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: