Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer ramarna för kommunens verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Protokoll och kallelser

Här finner du alla protokoll och kallelser för kommunfullmäktiges sammanträden.

Protokoll

Kallelser

Följ kommunfullmäktige via webb-tv eller direkt via Västmanlands televison

Du kan både kolla live eller i efterhand. Kommunfullmäktige sänds även live på Västmanlands televison.

Kommunfullmäktige Webb-TV

Se kommunfullmäktige live på Västmanlands Televison

 • 5 februari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 15 maj
 • 3 juni
 • 17 juni (budget)
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 16 december
Anmäl dina frågor till allmänhetens frågestund via mail

För att anmäla dina frågor till allmänhetens frågestund skickar du dem med mejl senast fem arbetsdagar innan sammanträdet till:

kopings.kommun@koping.se

Skriv "Allmänhetens frågestund" i ämnesraden.

För att din fråga ska kunna besvaras vid kommunfullmäktige-sammanträdet behöver du själv närvara och muntligt ställa din fråga.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar i en valsamverkan och har tillsammans majoriteten i kommunfullmäktige.

Tabell över mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

16

Sverigedemokraterna

13

Moderaterna

6

Kristdemokraterna

4

Vänsterpartiet

4

Centerpartiet

3

Vanligt folk i Köping

2

Liberalerna

1

Miljöpartiet

-

Totalt

49

Ledamöter och ordförande

Presidium

Presidiet består av en ordörande och två vice ordförande som leder fullmäktigemötena.

Lista över personer i presidiet

Namn

Funktion

E-post

Annika Duán (S)

Ordförande

annika.duan@koping.se

Börje Eriksson (S)

1:e vice ordförande

borje.eriksson2@koping.se

Fredrik Andersson (SD)

2:a vice ordförande

fredrik.andersson2@koping.se

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har 16 mandat i fullmäktige.

Lista över Socialdemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Per Ågren

per.agren@koping.se

Ordinarie

Anna Eriksson

anna.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Börje Eriksson

borje.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Annika Duán

annika.duan@koping.se

Ordinarie

Emil Thunberg

emil.thunberg@koping.se

Ordinarie

Åse Ellingsen Vesper

ase.ellingsenvesper@koping.se

Ordinarie

Johan Jansson

johan.jansson@koping.se

Ordinarie

Elizabeth Salomonsson

elizabeth.salomonsson@koping.se

Ordinarie

Hannu Piiki

hannu.pikki@koping.se

Ordinarie

Anne Tjernberg

anne.tjernberg2@koping.se

Ordinarie

Adnan Sipovic

adnan.sipovic@koping.se

Ordinarie

Marie Brohlin

marie.brohlin@koping.se

Ordinarie

Shpetim Pirraku

shpetim.pirraku@koping.se

Ordinarie

Lena Vilhelmsson

lena.vilhelmsson@koping.se

Ordinarie

Peter Vesper

peter.vesper@koping.se

Ordinarie

Eva-Marie Rasmusson

evamarie.rasmusson@koping.se

Ordinarie

Niklas Jansson

niklas.jansson@koping.se

Ersättare

Antigone Pirraku

antigone.pirraku2@koping.se

Ersättare

Niklas Nordlund

niklas.nordlund@koping.se

Ersättare

Åsa Sandberg

asa.sandberg@koping.se

Ersättare

Karl-Ivan Wiklund

karl-ivan.wiklund@koping.se

Ersättare

Arzu Hajiyeva

arzu.hajiyeva2@koping.se

Ersättare

Mattias Uhr

mattias.uhr@koping.se

Ersättare

Ann-Marie Lundin

anne-marie.lundin@koping.se

Ersättare

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har 13 mandat i fullmäktige.

Lista över Sverigedemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Maria Liljedahl

maria.liljedahl@koping.se

Ordinarie

Samuel Gustavsson

samuel.gustavsson@koping.se

Ordinarie

Göran Eriksson

goran.eriksson2@koping.se

Ordinarie

Karolina Lindkvist

karolina.lindkvist@koping.se

Ordinarie

Fredrik Andersson

fredrik.andersson2@koping.se

Ordinarie

Roland Åkerström

roland.akerstrom@koping.se

Ordinarie

Susanne Arvidsson

susanne.arvidsson2@koping.se

Ordinarie

Sören Jakobsson

soren.jakobsson@koping.se

Ordinarie

Johan Filander

johan.filander@koping.se

Ordinarie

Elisabeth Claesson Sverin

elisabeth.claessonsverin@koping.se

Ordinarie

Magnus Andersson

magnus.andersson@koping.se

Ordinarie

Gunnar Uggelfors

gunnar.uggelfors@koping.se

Ordinarie

Roger Uggelfors

roger.uggelfors@koping.se

Ordinarie

Maja Bjelke

maja.bjelke@koping.se

Ersättare

Janne Martinsson

janne.martinsson@koping.se

Ersättare

Martin Lundkvist

martin.lundkvist@koping.se

Ersättare

Mikael Gyoni

mikael.gyoni@koping.se

Ersättare

Leif Ågren

leif.agren@koping.se

Ersättare

Jan-Olov Eriksson

jan-olov.eriksson@koping.se

Ersättare

Monica Israelsson

monica.israelsson@koping.se

Ersättare

Moderaterna

Moderaterna har 6 mandat i fullmäktige.

Lista över Moderaternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Ola Saaw

ola.saaw@koping.se

Ordinarie

Gunvor Sharp

gunvor.sharp@koping.se

Ordinarie

Kent Andersson

kent.andersson@koping.se

Ordinarie

Agneta Sellholm

agneta.sellholm@koping.se

Ordinarie

David Sharp

david.sharp@koping.se

Ordinarie

Mats Lindgren

mats.lindgren@koping.se

Ordinarie

Glenn Jaasund

glenn.jaasund@koping.se

Ersättare

Robert Uggla

robert.uggla@koping.se

Ersättare

Marie Ekström

marie.ekstrom@koping.se

Ersättare

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har 4 mandat i fullmäktige.

Lista över Kristdemokraternas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Anna-Carin Ragnarsson

anna-carin.ragnarsson@koping.se

Ordinarie

Astrid Lamprecht

astrid.lamprecht@koping.se

Ordinarie

Lars Axel Nordell

larsaxel.nordell@koping.se

Ordinarie

Kenth Lucas

kenth.lucas@koping.se

Ordinarie

Staffan Egeberg

staffan.egeberg@koping.se

Ersättare

Lennart Ångman

lennart.angman@koping.se

Ersättare

Tommy Svanborg

tommy.svanborg@koping.se

Ersättare

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har 4 mandat i fullmäktige.

Lista över Vänsterpartiets ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Hanad Ali

hanad.ali@koping.se

Ordinarie

Andreas Trygg

andreas.trygg@koping.se

Ordinarie

Helen Lindblom

helen.lindblom@koping.se

Ordinarie

Yvonne Blücher Svensson

yvonne.bluchersvensson@koping.se

Ordinarie

Helena Björnberg

helena.bjornberg@koping.se

Ersättare

Andreas Sjöberg

andreas.sjoberg@koping.se

Ersättare

Centerpartiet

Centerpartiet har 3 mandat i fullmäktige.

Lista över Centerpartiets ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Bernt Bergsten

bernt.bergsten@koping.se

Ordinarie

Jenny Adolphson

jenny.adolphson@koping.se

Ordinarie

Peter Adehill

peter.adehill2@koping.se

Ordinarie

Birgitta Andersson

birgitta.andersson2@koping.se

Ersättare

Tarja Mikkilä-Pettersson

tarja.mikkila-pettersson@koping.se

Ersättare

Vanligt Folk i Köping

Vanligt Folk i Köping har 2 mandat i fullmäktige.

Lista över Vanligt Folk i Köpings ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Fredrik Andersson

fredrik.andersson3@koping.se

Ordinarie

Anna-Lena Jansson

annalena.jansson@koping.se

Ordinarie

Sofia Ohlsson

sofia.ohlsson@koping.se

Ersättare

Markus Nyberg

markus.nyberg2@koping.se

Ersättare

Liberalerna

Liberalerna har 1 mandat i fullmäktige.

Lista över Liberalernas ledamöter

Namn

E-post

Ordinarie/ersättare

Ivan Czitrom

ivan.czitrom@koping.se

Ordinarie

Karl Ingström

karl.ingstrom@koping.se

Ersättare

Annika Holmström

annika.holmstrom@koping.se

Ersättare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mathilda Vretlund

KOMMUNSEKRETERARE

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Annika Duàn

KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE