Kommunarkiv

Köpings kommuns arkiv finns på Barnhemsgatan 2. Kommunarkivet arbetar med att bevara och lämna ut information.

Kommunala arkiv omfattas av offentlighetsprincipen. Kommunala arkiv är allmänna handlingar, vilka alla har rätt att ta del av. En del handlingar omfattas av sekretess och då görs en prövning före utlämnande.

Handlingar från de kommunala verksamheterna arkiveras efter fastställda dokumenthanteringsplaner. I kommunarkivet finns arkiv från 1863 fram till idag. Äldre handlingar finns hos Landsarkivet i Uppsala.

Länk till landsarkivet i Uppsala

Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller vill forska i arkiven.

Per Ove Eklöf

ARKIVARIE

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: