E-tjänster och blanketter

Här hittar du alla blanketter och digitala tjänster som vi erbjuder. Du hittar tjänsterna under de olika ämnesområdena nedan.

Barn & utbildning

Förskola

Grundskola och fritidshem

Gymnasiet

Anpassad grundskola och gymnasieskola

Gemensamt

Boende, trafik och miljö

Bygga

Vatten

Avlopp

Hälsoskydd

Djurhållning

Värmepump

Hushållsavfall

Trafikanordningsplan

Stöd & omsorg

Förvaltare och god man

Ny i Sverige

Misstanke om att någon far illa

Samlad e-tjänst för vård och omsorg

Via vår samlade e-tjänst kan du söka om allt stöd inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, särskilt boende, färdtjänst/riksfärdtjänst och LSS-insatser.

OBS! Den som ansöker om stödet måste loggas in med egen e-legitimation (bankID eller Freja eID+).

Länk till vård och omsorgs e-tjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst


Skicka blanketterna till:

Köpings kommun
Biståndsenheten
Nibblesbackevägen 17
731 51 Köping

Äldreomsorg

Insatser enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, korttidsplats eller plats i äldreboende.

Blanketterna finns i två versioner: en som går att fylla i på dator och en som du fyller i för hand. Du måste dock alltid skriva ut, skriva på och skicka in blanketten manuellt.

Om du bara ska ansöka om trygghetslarm kan du ansöka med förenklat beslut.