Förändringsarbete i fokus för att få fler i jobb

Socialsekreteraren Jacquiline drivs av att hjälpa individer att stå på egna ben. I verksamheten Jobbcenter samverkar hon bland annat med arbetsmarknadskonsulenten Mikaela Olgemar för att nå målet.

Jacquiline berättar att hon i sin vardag träffar personer som saknar egen inkomst och utreder vem som har rätt till ekonomiskt bistånd.

-De behöver ofta olika typer av stöd för att komma vidare. Det kan handla om personer som är psykiskt eller fysiskt sjuka, att de saknar sjukpenning och sjukersättning.

Jacquiline trivs i Köping av flera olika anledningar

Arbetet i Köpings kommun skiljer sig på flera sätt från andra tidigare arbetsplatser.

-Det jag tycker är bland det bästa med den här arbetsplatsen är att vi arbetar så aktivt med förändringsarbete, du ser resultat för dina klienter när de går vidare och inte stannar kvar på försörjningsstöd.

E-tjänsterna är en annan sak hon vill lyfta.

-Det gör det enkelt för både socialsekreterare och våra klienter att komma i kontakt med varandra. Med pappersansökan blir det ofta längre väntetid. Vi har också en chattfunktion där man kan ställa frågor och vi kan svara, säger Jacquiline.

Är du socionom och vill arbeta hos oss? Vi rekryterar barnföljare - välkommen med din ansökan!

Socialsekreteraren Jacquiline är med och utreder vem som har rätt till försörjningsstöd.

Socialsekreteraren Jacquiline är med och utreder vem som har rätt till försörjningsstöd.

Att komma i kontakt med Jobbcenter, kommunens nav för arbetsmarknadsåtgärder, är ett stöd som erbjuds personer med försörjningsstöd och därför samverkar Jacquiline och andra socialsekreterare tätt med dem.

-Vi ses tillsammans i planering där vi pratar om hur vi kan hjälpas åt. Det är bra för klienterna för de slipper hålla koll på vilka de behöver ta kontakt med för att få hjälp.

Tät samverkan och uppföljning med klienten i centrum

Socialsekreterare i enheten för arbetsmarknad och försörjning, FÖS, har samverkansmöten varje vecka med olika aktörer i och utanför kommunen. Varannan vecka är det bara Jobbcenter och FÖS och varannan vecka sker det så kallade Samcenter där Jobbcenter, FÖS, Vuxenutbildningen, förskolan samt Arbetsförmedlingen medverkar.

-Sedan har vi även gemensamma möten med klienter. Det bokar vi upp själva, socialsekreteraren och arbetsmarknadskonsulenten. Vi återkopplar också till varandra om det finns någon förändring i planeringen för klienten, säger Jacquiline.

En framgångsrik och nationellt uppmärksammad samverkan

Arbetsmarknadskonsulenten Mikaela Olgemar tycker att det bästa med samverkansarbetet är att det finns ett samsynt klientfokus.

- Där märker vi vilken skillnad vi tillsammans kan göra för de vi möter och hur vi genom samverkan hela tiden lär av varandra och utvecklas i våra yrkesroller, sägerhon.

Arbetsmarknadskonsulenten Mikaela samverkar med socialsekreterare i olika samverkansforum.

Arbetsmarknadskonsulenten Mikaela samverkar med socialsekreterare i olika samverkansforum.

Samverkansarbetet i Köpings kommuns Jobbcenter har uppmärksammats nationellt

Hösten 2022 talade dåvarande förvaltningschef David Schanzer-Larsen om vårt samverkansarbete med Arbetsförmedlingen på SKR:s arbetsmarknadsdagar.

Här berättar David Schanzer-Larsen mer om samvarkansarbetet.

Du kan läsa mer om Jobbcenter i faktarutan

Det här är Jobbcenter
  • Kommunens nav för arbetsmarknadsåtgärder. Man arbetar med bevakning och kontakt gentemot arbetsmarknadens behov. Samverkan är nyckeln till en långsiktig och hållbar planering för både deltagaren och arbetsmarknaden.
  • Jobbcenter har möjlighet att utbilda deltagaren efter arbetsmarknadens behov kopplat till deltagarens personliga mål och förutsättningar.
  • Arbetar på uppdrag av enheten försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Man har ett nära samarbete med vuxenutbildning, näringslivsenheten samt Arbetsförmedlingen, men också med andra relevanta aktörer.
  • Jobbcenter arbetar med personer mellan 16 och 65 år där alla har olika bakgrunder och förutsättningar. Vi formar aktiviteter där deltagaren stärks i sin resa mot egen försörjning.
  • Insatser som Jobbcenter erbjuder grundar sig i arbetsmarknadsförberedande kunskap, personlig kännedom och utveckling, praktik hos arbetsgivaren samt stöttning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30