Stiftelser

Här kan du läsa mer om de stiftelser som finns att söka medel ur.

Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål

Org nr

878500-7223

Stiftelsen Köpings kommuns samfond för skoländamål

Förvaltas av:

Kommunstyrelsen / drätselkontoret.

Utdelas av:

Skolstyrelsen.

Vilka kan söka:

Elever vid skolor i kommunen.

För vilka ändamål:

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Ansöka:

Ansökningsblankett för grupper Pdf, 262 kB.

Ansökningsblankett för elev Pdf, 258 kB.

Stiftelsen Understödsfonden för behövande inom förutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer

Org nr

878500-7207

Stiftelsen Understödsfonden för behövande inom förutvarande Köpings stad mantalsskrivna personer

Förvaltas av:

Kommunstyrelsen / drätselkontoret.

Utdelas av:

Socialnämnden efter samråd med individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg.

Vilka kan söka:

Behövande inom förutvarande Köpings Stad mantalsskrivna personer.

Ansöka:

Ansök genom att skriva ett personligt brev och berätta om varför du är i behov av hjälp.

 

Skicka brevet till:

 

Köpings kommun

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

731 85 Köping.


Stiftelsen Fabrikör J. L. Eklunds fond

Org nr

878500-5508

Stiftelsen Fabrikör J. L. Eklunds fond

Förvaltas av:

Kommunstyrelsen / drätselkontoret.

Utdelas av:

Kommunstyrelsen.

Vilka kan söka:

Personer som bedriver mindre jordbruk i första hand inom förutvarande Köpings Stad och andra hand inom kommunen.

Ansöka:

Ansök genom att skriva ett personligt brev och berätta om varför du är i behov av hjälp.

 

Skicka brevet till:

 

Köpings kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

731 85 Köping


Stiftelsen S:t Olof

Org nr

878500-1440

Stiftelsen S:t Olof

Förvaltas av:

Egen styrelse / drätselkontoret.

Utdelas av:

Egen styrelse.

Vilka kan söka:

Behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade i Köpings kommun.

För vilket ändamål:

Till inköp av bostadsrätter, byggnad eller nybyggnad av fastighet inom Köpings kommun bereda bostad och vård eller enbart bostad åt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Kontakt:

Vid frågor, kontakta stiftelsens kontor som har expeditionstid torsdagar kl: 08.00-12.00, telefon: 0221-144 42 eller mail: sto@koping.net


Stiftelsen Gillbergs donation

Org nr

878500-7876

Stiftelsen Gillbergs donation

Förvaltas av:

Stiftelsen St Olof.

Utdelas av:

Egen styrelse.

Vilka kan söka:

Behövande ålderstigna eller ensamma kvinnor eller män, som saknar bekväm bostad.

För vilket ändamål:
Till bostad och vård eller enbart bostad åt behövande ålderstigna makar eller ensamma kvinnor eller män, som saknar bekväm bostad.

Kontakt:Vid frågor, kontakta stiftelsens kontor som har expeditionstid torsdagar kl: 08.00-12.00.

Telefon: 0221-144 42 eller mail: sto@koping.net

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping