Nu satsar vi ännu mer på service på landsbygden

Våren 2024 inleder vi arbetet med att ta fram en serviceplan för landsbygden och dess centralorter. Med hjälp av lokala aktörer i civilsamhälle och näringsliv kommer behovet av kommersiell service att kartläggas. Projektet har beviljats medel från programmet ”Samverkan för bättre service i landsbygder”.

Arbetet med att ta fram en serviceplan startar våren 2024

En levande landsbygd är viktig för Sverige som land och Köping som kommun. Av våra ungefär 26 200 invånare lever och verkar ungefär 7 000 personer utanför de centrala delarna, på orter som Himmeta-Bro, Kolsva, Munktorp, Odensvi och Västra Skedvi.

Ett lokalt engagemang är avgörande för att kunna stärka långsiktig tillgång till kommersiell service, exempelvis dagligvaror, postservice eller apotek. Vi behöver kunskap och resurser för att kunna utveckla service – och behoven ska beskrivas av de som bor och verkar på landsbygden.

Det här är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt

Kommunen har fått projektmedel från programmet ”Samverkan för bättre service i landsbygder” med Jordbruksverket som finansiär och Tillväxtverket som stödjande myndighet.

Under projekttiden som avslutas 31 mars 2025 kommer vi gemensamt ta fram en en Serviceplan. Köpings kommun ska även att delta i ett nationellt nätverk med andra kommuner som omfattas av stödet i denna utlysning med möjlighet att ta del av goda exempel.

Serviceplanen ska ligga till grund för arbetet med landsbygdsfrågor hos kommunens förvaltningar och stärka det interna arbetet för utvecklingen av Köpings kommuns alla delar.

Läs mer om frågan hos andra myndigheter och aktörer

Tillväxtverket

Stärkt tillgänglighet till kommersiell service i landsbygder – i ytterligare åtta kommuner

Region Västmanland

Stöd för kommersiell service

Servicebanken

En god samverkan mellan de som bor och verkar på landsbygden och kommunen är nyckeln till hållbar service anpassad efter lokala behov

Lokal ekonomisk analys – ett verktyg för utveckling

Munktorps socken - med fokus på service

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken