Försäkring för barn, elever och studenter

Barn, elever och andra grupper i kommunen omfattas av den olycksfallsförsäkring som Köpings kommun tecknat med Svedea.

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Vad försäkringen täcker

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. Det är en skada som ofrivilligt drabbat den försäkrade genom plötslig yttre händelse. Nedan kan du läsa mer om vad försäkringen täcker.

Olycksfallsförsäkring för Köping kommun Pdf, 2 MB.

Anmäl skada

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida.

Olyckfallsförsäkring på svedea.se

På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, mejl eller post.

Svedeas skadeavdelning är öppen vardagar 8–17 (vid akuta skador övrig tid Svedeas du skadejour på samma nummer).

0771-160 199

skadorforetag@svedea.se

Postadress

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: