Ikäihmisten palvelut

M20680. Namn: Sonja Malmberg. Ålder: 81. Kön: Kvinna. P45623

Köpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja täten ruotsinsuomlaisilla on erityiset oikeudet saada palvelua suomen kielellä kunnan virastoissa.

Kunnan palvelut

Kunnalla on monipuolisia tukipalveluja: aktiviteeteista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä aina mahdollisuuteen päästä vanhustenasuntoon, jossa henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri. Hyvin koulutettu henkilökuntamme huolehtii siitä, että saat yksilöllistä hoitoa ja tukea. Yhteinen arvoperusta on meille tärkeä, voit lukea siitä lisää otsikon arvoperusta alta. Valikosta pääset lukemaan lisää tarjoamistamme palveluista ja tukitoimista. Hae tukitoimia lähettämällä allekirjoitettu hakulomake Köpingin kunnan avuntarpeenkäsittelijälle. 

Kotipalvelu

Kotipalveluja annetaan ikäihmisille ja toimintarajoitteisille heidän omassa kodissaan. Palvelujen tarjonta arvioidaan henkilön tarpeiden mukaan. Palveluilla pyritään siihen, että ikäihmiset voisivat viettää vanhuuttaan omassa kodissaan. Avuntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kotipalveluun sisältyy myös yöpartio, ruoanjakelu ja mahdollisuus saada turvahälytin asuntoon. Lisäksi kotipalvelu tarjoaa lyhytaikaisasumista /intervallihoitoa joko yksilön kuntoutukseen tai omaishoitajan lomituksen ajaksi.

Fixaripalvelu

Fiksaripalvelua tarjotaan Köpingin kunnassa asuville yli 75 vuotta täyttäneille. Palvelun tarkoituksena on lisätä ikäihmisten turvallisuutta ja ehkäistä ennalta kaatumisonnettomuuksia. Palvelut ovat ilmaisia, maksat itse materiaalikustannuksen. Ne eivät korvaa kotipalvelun kautta saatavaa tavanomaista ikäihmisille annettavaa palvelua. Fiksaripalvelut ovat ikäihmisen kotona suoritettuja korkeintaan 30 minuuttia kestäviä pikkupalveluja. Fiksaripalvelun henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Omaistuki

Omaiset vastaavat suuressa määrin lähimmäistensä hoidosta ja tukemisesta. Läheisellä voi olla pitkäaikaissairaus, psyykkinen tai fyysinen toiminnanvajavuus tai hän ei korkean ikänsä puolesta pysty enää huolehtimaan itsestään. Auttaminen on usein itsestään selvä asia ja tuottaa paljon iloa. Joskus se kuitenkin voi käydä raskaaksi, ja auttaja itse saattaa tarvita apua ja tukea. Tukea ja neuvoja tällaisissa tilanteissa voit saada kunnan järjestämissä omaisryhmissä ja keskusteluissa tai kuuntelemalla
asiaan liittyviä luentoja. Saat tietoa myös niistä kunnan palveluista, joiden avulla voit keventää hoitotaakkaasi lähimmäisesi hoitotyössä.

Omainen voi olla perheenjäsen, elämänkumppani tai lähisukulainen. Läheisiä henkilöitä voivat olla myös naapurit ja läheiset ystävät.

Sairaanhoito ja kuntoutus

Kotisairaanhoidossa ja kotikuntoutuksessa kunnan hoitohenkilökunta tulee kotiisi antamaan tarvitsemaasi hoitoa ja tukea. Apu voi olla siteen laittaminen haavaan tai oheistusta rollaattorin käytössä. Henkilökunta voi antaa sinulle myös vinkkejä ja neuvoja, kuinka selviytyä tavallisista arkiaskareista. Hoitohenkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja, lääkintävoimistelijoita ja näkö- ja kuulovammaisohjaajia. Sairaanhoitohenkilökunta työskentelee tiimissä ja tekee tiivistä yhteistyötä maakäräjien kanssa. Maakäräjien alaisuudessa toimiva perhelääkärisi vastaa myös jatkossa perusterveydenhuollostasi.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Vård & Omsorg

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Fax
0221-255 60

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00