Mälarprojektet

Hamnen i Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

2015 antog kommunstyrelsen i Köping en utvecklingsplan av Köpings hamn. Köping och Västerås har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Köping och Västerås och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Köping och Västerås når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Förberedande arbeten och investeringar

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor för hamnarna i Köping och Västerås.

Karta över Mälaren där delprojekten är markerade

Mälarprojektet ägs av Sjöfartsverket, i projektet finns flera delprojekt med delprojektägare.

Länkar med mer information

Nedan finns länkar till mer information om Mälarprojektet hos andra aktörer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VME

KUNDTJÄNST

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping