Viktiga telefonnummer

Här hittar du viktiga telefonnummer som du kan behöva om en olycka eller ett brott har skett, du behöver prata med någon eller om du misstänker att någon far illa.

Nationella och internationella nummer

Akut

112

Polis när det inte är akut

114 14

Sjukvårdsupplysning

1177

Nationellt informationsnummer

113 13

Giftinformationen

08-33 12 31

Jourhavande präst (fråga efter jourhavande präst)

112


eller

114 14

BRIS (om du är under 18)

116 111

Bris för vuxna

077-150 50 50

Kvinnojouren

0221-244 90

Journummer för att anmäla försvunnet barn inom hela EU

116 000

Röda korsets stödtelefon om våldsbejakande extremism

020-100 200

Viktiga nummer inom kommunen

Kvinnojouren

0221-244 90

Ring din familjeläkare dygnet runt (Vårdcentralen Köping)

0221-44 24 00

Kommunens nummer

Kommunens upplysningscentral (Endast aktivt vid en händelse)

0221-258 80

Jour för vatten och avlopp

0221-670 610

Socialjour Köping

021- 39 20 66

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: