Förvaltningarnas mål

Förvaltningars mål

Vår styrmodell ger möjlighet att inom förvaltningens grunduppdrag välja att prioritera ett eller flera områden. De prioriterade områdena väljs utifrån en analys av verksamheten där områden som är särskilt viktiga för att uppnå en god kvalitet gentemot invånarna identifieras. Vissa förvaltningar har utifrån detta gjort egna målprogram.

Vård- och omsorgsnämndens målprogram Pdf, 3 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: